Zoeken

Go!

producten

Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

Op alle leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Woltman Watersport, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, van toepassing. Aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing op de webwinkel van Woltman Watersport. Onder de webwinkel wordt verstaan de webwinkel www.yamahafunshop.nl

1.1.    De besteller is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik, en de toepassing van de door yamahafunshop.nl geleverde producten.

1.2.    yamahafunshop.nl is dan ook niet aansprakelijk voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen.

1.3.    De besteller is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 2 dagen schriftelijk - via infoformulier op de website www.yamahafunshop.nl – aan yamahafunshop.nl te melden.

1.4.    yamahafunshop.nl neem uitsluitend vragen/opmerkingen in behandeling die via het infoformulier zijn ingevuld.

1.5.    yamahafunshop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door yamahafunshop.nl geleverde afbeeldingen. Deze kunnen afwijken van de geleverde artikelen. yamahafunshop.nl streeft er na deze afbeeldingen zo up-to-date mogelijk te houden.

2. Levering

2.1.    Termijn voor levering is circa 4 werkdagen mits de artikelen in voorraad zijn. De opgegeven levertijd is dan ook geen vaste termijn.

2.2.    yamahafunshop.nl behandelt alle orders op volgorde van binnenkomst.

2.3.    yamahafunshop.nl zal de bestelde artikelen zo spoed mogelijk naar u toezenden.

2.4.    Als het gaat om enkele backorders dan zullen deze franco naar de besteller toegezonden worden.

2.5.    De uiteindelijke levertijd zal in de regel de 21 dagen niet overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Indien de levertijd de 21 dagen overschrijdt, zal yamahafunshop.nl de besteller daarvan in kennis stellen. De besteller krijgt dan de mogelijkheid om zonder verdere kosten van de koop af te zien.

2.6.    Eventuele gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, aan de consument terugbetaald.

2.7.    De door yamahafunshop.nl opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment van betaling. Wanneer de betaling bij yamahafunshop.nl is bijgeboekt wordt de besteller d.m.v. een e-mail daarvan op de hoogte gebracht.

2.8.    De besteller wordt d.m.v. e-mails op de hoogte gehouden, betreffende de staties van bestelling.

2.9.      Zodra de te leveren artikelen op de plaats van bestemming aan de besteller zijn afgeleverd, gaat de aansprakelijkheid van de bestelde producten over op de besteller.

2.10.  Indien de af te leveren bestelling tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, wordt de besteller d.m.v. een bericht van de vervoerder daarvan op de hoogte gesteld. De verdere instructies zie algemene voorwaarden van de vervoerder.

2.11.  Beschadigde goederen dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zending per infoformulier -via de website www.yamahafunshop.nl - bij de klantenservice worden medegedeeld.

2.12.  yamahafunshop.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld als er schade is ontstaan tijdens het vervoer.

2.13. yamahafunshop.nl zal het bestelde artikel op de juiste wijze verpakken en schadeloos aanbieden bij de vervoerder.

2.14.  Yamahafunshop.nl draagt geen aansprakelijkheid voor evt. retourzending. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat de reden van retour bij de klantenservice kenbaar zijn gemaakt. De betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, aan de besteller terugbetaald. Kosten van retourzending zijn geheel voor de besteller.


Retour adres: yamahafunshop.nl
Bartus Warnersweg 7
8355 CZ Giethoorn

2.15.  Retouren dienen binnen 14 dagen bij ons te zijn ontvangen. Na deze termijn worden ze niet meer geaccepteerd.

3. Prijzen

3.1.    Alle prijzen vermeld op de site, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2.    Binnen Nederland worden, afhankelijk van gewicht en grootte van de verzending, de tarieven van TNT aan verzendkosten in rekening gebracht.

3.3.    Bij bezorging onder rembours betaalt u aan de vervoerder het factuurbedrag en de rembourskosten.

3.4.    De besteller wordt, d.m.v een e-mail, van het totaalbedrag in kennis gesteld.

3.5.    Voor zendingen naar het buitenland geeft yamahafunshop.nl de besteller een opgaaf van de verzendkosten voordat de bestelling in behandeling wordt genomen.

3.6.    Wanneer de bestelde artikelen worden afgehaald, is de betaling contant (kas of pin).

3.7.    yamahafunshop.nl houdt zich het recht de prijzen zonder aankondiging te wijzigen.

3.8.    yamahafunshop.nl is verplicht de prijzen te handhaven die op de factuur staan vermeld.

4. Garantie

4.1.    yamahafunshop.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

4.2.    Indien van toepassing op het betreffende artikel wordt de garantie verstrekt welke de fabrikant aan yamahafunshop.nl verstrekt.

4.3     Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie zal yamahafunshop.nl de klacht beoordelen. Indien deze gegrond blijkt zal de yamahafunshop.nl het artikel binnen redelijke termijn na ontvangst van het artikel in een redelijke of de nog bruikbare originele verpakking, herstellen of vervangen. Tevens stelt yamahafunshop.nl de fabrikant hiervan op de hoogte.

4.4.    Garantie dient via het garantieformulier - in te vullen op de website - aan yamahafunshop.nl worden gemeld.

4.5.    Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.


5. Aansprakelijkheid

5.1.    Indien de door de yamahafunshop.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de yamahafunshop.nl jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Garanties is geregeld.

5.2.    Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de yamahafunshop.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Dit is niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

6. Vragen

Heeft u vragen Onze klantenservice is u graag van dienst. U kunt ons bereiken via het infoformulier op de website www.yamahafunshop.nl.