Zoeken

Go!

producten

Disclaimer
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van yamahafunshop.nl. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. yamahafunshop.nl zal altijd streven naar de juiste afbeeldingen.

Door yamahafunshop.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. yamahafunshop.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Disclaimer
Het auteursrecht van alle beeld- en tekstmateriaal op www.yamahafunshop.nl berust bij Woltman Watersport. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woltman Watersport informatie (teksten, beelden, geluid en foto’s dan wel het internet technische materiaal (flash, html-codes, CGI en CDE scripts en modules daaronder inbegrepen) via elektronische en/of gedrukte media en/of op welke andere manier dan ook op te slaan en/of te verspreiden. Misbruik leidt onherroepelijk tot een direct opeisbare boete van € 20.000,00 plus verwijdering van het betreffende materiaal en rectificatie gedurende een periode van 1 jaar.

Privacy verklaring
yamahafunshop.nl verzekert u van een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers en bezoekers. De Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn van toepassing. De persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne verwerking toegepast.

Klik hier voor Algemene voorwaarden Woltman Watersport

Woltman Watersport
Bartus Warnersweg 7
8355 CZ  Giethoorn
KVK Zwolle  53441745
BTW no.NL002165311B59
IBAN: NL47INGB0005134742